MIR ARMIR
   
3 13 14
Wyszukiwanie zaawansowane

 
Substancje odżywcze w przetworach rybnych
Substancje niepożądane w przetworach rybnych
Ryby i przetwory rybne jako żywność funkcjonalna
Składniki odżywcze i substancje niepożądane
Zagrożenie substancji niepożądanych dla zdrowia określa się na podstawie tak zwanej tymczasowej tolerowanej tygodniowej dawki pobrania (ang. PTWI). W przetworach rybnych zbadano zawartość substancji niepożądanych:
- dioksyn i dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli (dl-PCB)
- metali toksycznych (rtęć, kadm, ołów, arsen)
- pestycydów (DDT, HCH, HCB) i polichlorowanych bifenyli (PCB)
Powrót
1
Konserwy rybne
Ryby wędzone
Ryby solone i marynaty
17 18

Badania wykazały stosunkowo niewielką ilość substancji niepożądanych w przetworach rybnych. Zawartość pestycydów chloroorganicznych, polichlorowanych bifenyli, a także toksycznych metali utrzymuje się na poziomie niezagrażającym zdrowiu. Stosowane w ostatnim okresie, odpowiednio kontrolowane sposoby wędzenia doprowadziły także do zmniejszenia ilości benzo[a]pirenu w rybach wędzonych.
Przy obecnej wielkości spożycia ryb i przetworów rybnych także dioksyny nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. Jednakże zgodnie z opiniami naukowych autorytetów kobiety karmiące, kobiety w ciązy oraz małe dzieci powinny unikać w swej diecie wędzonego łososia bałtyckiego i wędzonego szprota.

Tymczasowa tolerowana tygodniowa dawka pobrania  - to dawka danej substancji pobrana w ciągu tygodnia z żywnością, wodą, powietrzem, lekami itd., która według aktualnego stanu wiedzy jest zupełnie nieszkodliwa dla organizmu człowieka:

PTWI dla:
  • pobrania kadmu wynosi 0,007 mg/kg wagi ciała, tzn. 0,49 mg/tydzień/70 kg
  • pobrania rtęci wynosi 0,0016 mg/kg wagi ciała, tzn. 0,112 mg/tydzień/70 kg
  • pobrania arsenu wynosi 0,025 mg/kg wagi ciała, tzn. 1,75 mg/tydzień/70 kg
  • pobrania DDT wynosi 0,14 mg/kg wagi ciała, tzn. 9,8 mg/tydzień/70 kg
  • pobrania PCB wynosi 0,007 mg/kg wagi ciała, tzn. 0,49 mg/tydzień/70 kg
  • pobrania dioksyn i dl-PCB wynosi 14 pg WHO-TEQ/kg wagi ciała, tzn. 0,98 ng/tydzień/70 kg
 
15 16
 
2 12 11
copyright: Morski Instytut Rybacki 2008