MIR ARMIR
   
3 13 14
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Substancje odżywcze w przetworach rybnych
Substancje niepożądane w przetworach rybnych
Ryby i przetwory rybne jako żywność funkcjonalna
Składniki odżywcze i substancje niepożądane


Strona internetowa  powstała w ramach projektu
"Określenie na podstawie badań walorów żywieniowych ryb i przetworów oraz ich bezpieczeństwa zdrowotnego", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Sektorowego Programu Operacyjnego  "Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb 2004-2006" na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

1
Konserwy rybne
Ryby wędzone
Ryby solone i marynaty
17 18


Badania składników odżywczych i substancji niepożądanych w przetworach rybnych znajdujących się na rynku przeprowadził Morski Instytut Rybacki w Gdyni we współpracy z Centralnym Laboratorium Instytutu Zootechniki w Krakowie, Laboratorium Chemicznym Analiz Wielopierwiastkowych Politechniki Wrocławskiej, Referencyjnym Laboratorium Analiz TZO Instytutu Zdrowia Publicznego w Ostrawie.

 
15 16
 
2 12 11
copyright: Morski Instytut Rybacki 2008